Swe Q deltar i Habitat III i Prag!

 

 

Prag mars 2016

Länk nedan leder till Swe Q facebook där finns mer om besöket i Prag publicerat den 28 mars 2016

https://www.facebook.com/Swe-Q-Sveriges-Quinnor%C3%A5d-Tankesmedja-och-n%C3%A4tverk-p%C3%A5-kvinnors-villkor-174405226004947/

https://www.facebook.com/Kollomanien/

Länk att läsa: PRAGUE DECLARATION marked

Anna Lena Melllquist, Lerum och Kirsti Kolthoff, Österbybruk deltog för Swe Q:s räkning den 15-18  mars 2016 på FN:s regionala konferens Habitat III och lobbade för jämställdhet och kvinnor i slutdokumentet  – se bilaga – med lyckat resultat även om den kunde blivit  starkare.

PRAGUE DECLARATION marked

Välkommen att läsa Swe Q verksamhetsberättelse 2015

Året vi fyllde 20 år Verksamhetsberä_f_2015_ki PT

 

 

Här nedan kan du läsa Swe Q broschyr och rekommendationer.

http://sveq.se/wp/?attachment_id=300

Här nedan kan du läsa senaste nytt i medlemsbladet TILLSAMMANS

TILLSAMMANS nr 1 2016original

Swe Q har under året som gått firat 20 års jubileum.

20 år av historia presenteras här i denna länk nedan

http://sveq.se/wp/arkiv/290/sweq-historik-under-20-ar-1

En skål för Swe Q-Sveriges Quinnoråd 20 år! Ledningsgruppen på bild: Pirjo, Kirsti och Solveig. (Meriam ej på bild)

En skål för Swe Q-Sveriges Quinnoråd 20 år! Ledningsgruppen
på bild: Pirjo, Kirsti och Solveig. (Meriam ej på bild)

 

Swe Q Tillsammans nr 1, 2015

 

Tankesmedja och nätverk – på kvinnors villkor

TILLSAMMANS  Nyhetsbrev nr 1     Januari 2015                                      Årgång 20

 

GOTT NYTT ÅR och GOD FORTSÄTTNING!

 

    • INNEHÅLL
 • Swe Q – NU: BOENDE OCH TRANSPORTER – PÅ KVINNORS VILLKOR
 • Kallelse årsmöte
 • UPPROP OM FÖR UTSATTA KVINNOR I MELLANÖSTERN OCH NIGERIA
 • Om EU seminarium och  Swe Q:s medverkan på seminarium i Riga
 • Women´s Power to stop war – global movement IKFF fyller100 år i april och firas i Haag
 • Sveriges Kvinnolobby
 • EWL – European Women´s Lobby
 • Internationellt om boende, transporter och klimat
 • Swe Q aktiviteter
 • Swe Q fakta

 

Swe Q – NU – om boende och transporter på kvinnors villkor

 

”Kvinnors medverkan för att uppnå hållbar utveckling” – ett projekt om boende – jämställt och klimatsmart, samt transporter på kvinnors villkor.  

Vi formulerar våra krav i ett åtgärdsprogram tillsammans som ska vara klart i början av juni.

 

Följ projektet på vår nya hemsida www.sveq.se/wp och på Facebook där du även välkomnas att delta aktivt under de två rubrikerna Boende på kvinnors villkor och Transporter på kvinnors villkor.

 SWE Q KALLAR TILL ÅRSMÖTE

den 29 mars 2015 kl 11-13

med efterföljande lunch i Stockholm.

Boka datumet nu!

Mera information sänds separat till medlemmarna!

Intresserad av att ingå i ledningsgruppen? Hör av dig till info@sweq.se

Vi ser fram emot betalning av medlemsavgiften från gamla och nya medlemmar

– se sid 4 om belopp och hur du betalar! Ingen avi sänds ut!

 

UTSATTA KVINNOR I MELLANÖSTERN OCH NIGERIA

 

Upprop om fred, säkerhet och mänskliga rättigheter för utsatta kvinnor i Mellanöstern och Nigeria. Många känner starkt att de vill engagera sig för att kunna hjälpa de många kvinnor och flickor, som utsatts och utsätts för avrättningar, våld, våldtäkter och kidnappningar samt säljs som sexslavar i olika delar av världen.

Kidnappningarna i Nigeria och de övergrepp på kvinnor som IS i Mellanöstern utfört har väckt vår vrede och oro likaså det våld och de våldtäkter som flickor och kvinnor utsatts och utsätts för samt att de säljs som sexslavar .

Med utgångspunkt från de Feministiska överenskommelser och krav i den nordiska kvinnorörelsens slutdokument för Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women´s Rights tog Swe Q initiativet till ett upprop om fred, säkerhet och mänskiga rättigheter för utsatta kvinnor i Mellanöstern och Nigeria och framställer krav till de nordiska regeringarna.

 

Bakom uppropet står förutom Swe Q även kretsarna för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet i Stockholm och Uppsala samt Marockanska kvinnoföreningen. Andra även föreningar har inbjudits att medverka i namninsamlandet. Uppropet på Facebook, där vi hoppas på att få stort gehör och anslutning till våra krav: https://www.facebook.com/events/418900788261152/?ref=29&ref_notif_type=plan_user_invited&source=1

 

EU för utveckling och jämställdhet

– två konferenser i Riga i mars

 

Lettland som ordförandeland i EU arrangerar jämställdhetskonferens

Lettlands regering, som ordförandeland i EU, arrangerar tillsammans med EU-kommissionen en konferens om jämställdhet och utveckling den 2 mars 2015.

 

Att förbjuda våld – en förutsättning för kvinnors ekonomiska oberoende

Marta Center genomför ett projekt med målet att besluta om rekommendationer enligt millenniummålen om global utveckling. Fokus är avveckling av genusbaserat våld som en garanti för ekonomisk oberoende av kvinnor. Detta kommer att diskuteras på ett seminarium i Riga den 3 mars med deltagare från många länder förutom Lettland och Sverige från Estland, Finland, Italien, Kirgistan, Tajikistan och Uzbekistan.

Swe Q kommer att delta i den officiella EU-konferensen den 2 mars och medverka i en workshop den 3 mars med ämnena boende och transporter på kvinnors villkor.

 

Kvinnors arbete för fred globalt i 100 år

 

Genom att Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet/Women´s International League for Peace and Freedom – IKFF/WILPF internationellt skapat nätverket Women´s Power to stop war – global movement firar kvinnor från hela världen100 år i år på en konferens i Haag i april. Alla är välkomna i nätverket och till konferensen. IKFF:s kretsar runt om i landet hälsar också alla välkomna!

 

I april träffas kvinnor från hela världen i Haag, där en gång WILPF bildades, för att manifestera det viktiga arbetet för fred som gjorts och görs: se http://www.womenstopwar.org och www.ikff.se.

 

IKFF:s stockholmkrets uppmärksammar WILPF 100 år med att bjuda in tidigare ordföranden och förbundssekreterare i IKFF till den 6 maj för att berätta om sitt arbete för IKFF kl 16 – 17.30. Därefter kl 18.00 talar Birgitta Holm som skrivit om Haagmötet 1915. Plats Hedensalen på ABF. Även kretsen i Uppsala firar i maj.

 

NYTT FRÅN SVERIGES KVINNOLOBBY – SKL

 

Nu gäller det att följa upp Nordiskt Forum i Malmö ! De feministiskt överenskommelser och krav som framgår av slutdokumentet – New Action on Women´s Rights måste vi gemensamt arbeta med att förverkliga! Det var budskapet den kväll som Sveriges Kvinnolobby arrangerade i Stockholm på Rival den 6 december 2014 med rubriken ”From Malmö with love”. Tankeväckande samtal, diktläsning och musik!  Josefin Johansson, Tjejgrejer, sjöng och ledde allsång, engagerade och inspirerade liksom Arja Sajonmas framträdande. Kvällen gav ny kraft för fortsatt feministiskt påverkansarbete!

 

Delta i Lön hela dagen inför 8 mars 2015.För fjärde året i rad uppmärksammar 15:5x-rörelsen frågan om jämställda löner genom kampanjen Lön hela dagen. Vill du vara med och engagera dig på din ort? Anmäl intresse till johanna.dahlin@sverigeskvinnolobby.se senast den 16 januari.

 

Nomineringar till SKL:s styrelse för den 20 januari.På SKLs årsmöte i mars ska en ny ordförande väljas! Nomineringarbete pågår. Kontakta info@sweq.se för information eller med förslag före den 20 januari

 

EWL – European Women´s Lobby  

 

EWL:s Generalförsamling hölls i Lissabon 9-12 december 2014.

Elvy Svennerstål, vår svenska representant i EWL:s styrelse informerar om den på SKL:s hemsida

 

För ett feministiskt Europa

Läs om EWL:s uppföljning av Pekingdokumentet under rubriken EWL Beijing+20 in January – Women’s economic independence: the foundation of all rightshttp://www.womenlobby.org/?lang=en

 

Europa 2020-strategin

EWL har lämnat synpunkter från EU 2020-strategin från juni 2010 i vilken EU:s stats- och regeringschefer om att utforma EU:s gemensamma strategi för “smart, hållbar och inkluderande tillväxt”. Under 2015 ska strategin granskas och revideras. Som ett led i detta arbete har en offentlig konsultation legat uppe på nätet. EWL beklagar att ett jämställdhetsperspektiv inte funnits med från starten. Läs mer om detta på hemsidan: http://sverigeskvinnolobby.se/blog/ewl-paverkar-eu2020-strategin

 

Internationellt om boende, transporter och klimat

 

Habitat III: The New Urban Agenda
Ecuador kommer att vara värd för FN:s konferens om boende och hållbar urban utveckling i oktober 2016. (Habitat III) i veckan som den 17 oktober infaller. Detta välkomnade FN:s generalförsamling. Swe Q återkommer till detta för att undersöka hur Sveriges regering planerar sitt inflytande och om hur kvinnors villkor avspeglar sig!

 

Den internationella konferensen om klimatet hålls i Paris i december i år.
Senaste nytt och hänt i Uppsala

NY undersökning visar att ändring behövs i skolans läroböcker: http://mobil.dn.se/nyheter/sverige/kvinnorna-saknas-i-skolans-historiebocker/

 

Inför ett seminarium Kvinnor för fred och mänskliga rättigheter”med många intressanta kvinnors berättelser arrangerat av IKFF:s Uppsalakrets publicerades en debattartikel i Landet Fria Tidningar från kretsen underskriven av Kirsti Kolthoff under rubriken Kvinnors kraft behövs för att stoppa krig http://www.landetsfria.se/artikel/115707

BARNKONVENTIONEN 25 år firades den 20 november i Uppsala med eldshow med Waldorfelever, Man tågade tillsammans i facklornas sken till Stadsbibliotekets trapp där några ungdomar talade. Den ideella föreningen Barnombudsmannen i Uppsala arrangerade.

Vad ni kan göra för att agera mot näthat! Efter 3 års arbete mot näthat, presenterade Diskrimineringsbyrån Uppsala de lärdomar man gjort i projekt Nätvaro och de utmaningar man står inför.

 

 

Aktiviteter i Swe Q projektet

Låt din röst bli hörd genom att komma med i våra aktiviteter!

 

– I Uppsala planeras ett seminarium den 7 mars i samverkan med andra organisationer i MR-nätverket.

– I Östhammar startar en studiecirkel – kontakta Gret Lis Grönlund gretlis@gmail.com.

– I Stockholm planeras en lunchträff på IFFFI med en föreläsare i samverkan med RIFFI.

– Gret-Lis Grönlund och Kirsti Kolthoff kommer att besöka Göteborg och Malmö för planering av aktiviteter där

senare i vår.

– Swe Q kommer att medverka i en workshop i Riga den 3 mars 2015. Intresserde kan delta på egen bekostnad.

 

Swe Qs lunchmöten varje månad i Stockholm fortsätter den 13 februari.  på Mongolian BarbeQue,

Vasag. 8. Kom med och diskutera och informera om aktuella frågor! Information. Anmäl till info@sweq.se så att vi vet hur många platser vi ska hålla.

.

Bild: Pirjo Talvitie. Engagerade kvinnor på Swe Q lunch.

KVINNOR! VÅR RÖST BEHÖVS för att uppnå hållbar utveckling!

Kom med och ställ krav på boende, kollektivtrafik och transporter!

 

Bli medlem i SweQ 2015 eller prenumerant!

 

Som medlem kan du engagera dig för jämställdhet och få regelbunden kvalitativ information.

Medlemsavgifter

Enskild medlem      150 SEK                    Organisationer        200 SEK med mindre än 500 medlemmar

Prenumeration        100 SEK                                                   300 SEK med 500 medlemmar eller mer

Betala till plusgiro konto 72 86 46-1. Meddelas endast här! Ingen separat blankett kommer.

 

Swe Q arbetar för’

 • Jämställdhet mellan kvinnor och män på samhällets alla plan

• mänskliga rättigheter och skyldigheter

• internationell förståelse och fred

genom informationsinsatser, kontakt- och nätverksbygge

samt som tankesmedja och på kvinnors villkor.

 

Swe Q är partipolitiskt och religiöst obundet och arbetar på kvinnors villkor.

 

Swe Q är medlem i paraplyorganisationen Sveriges Kvinnolobby som har det svenska medlemskapet i European Women´s Lobby – EWL. Swe Q är därmed en av c:a 2 500 medlemsorganisationer i EWL.

 

Enskilda personer och ideella kvinno- och jämställdhetsorganisationer

– välkomna som medlemmar!

 

Gå med i Swe Q:s e-post nätverk genom att mejla info@sweq.se

Swe Q:s adress:c/o Talvitie, Valhallavägen 148 F, 7 tr, 115 24 Stockholm

Information ges regelbundet till prenumeranter på e-post och på Facebook – gilla oss!

Hemsida www.sveq.se/wp

 

Ledningsgrupp

Solveig Roth-Johansson, ordförande samt web- och facebookansvarig, Stockholm, tfn 08-647 91 15

Pirjo Talvitie, Stockholm, kassör, tfn 08-663 48 57

Kirsti Kolthoff, Österbybruk, sekreterare, projektledare och redaktör, mobil 070-244 89 13

Naima Wanisian, Stockholm, ledamot

Tillsammans november 2014 Nyhetsbrev nr 2 Årgång 19

Läs Tillsammans här: Swe Q Tillsammans nr 2 2014 original (1)

Swe Q gratulerar RIFFI till jubiléumet i år! Om RIFFI 30 år.

Läs tal av Meri Helena Forsberg, 20 sept 2014, Tensta Träff

Riksförbundet RIFFI har en målsättning att stärka invandrarkvinnors ställning och underlätta deras integration i det svenska samhället och vill genom sitt arbete även bidra till sörre kunskap och medvetenhet angående jämställdhet och mänskliga rättigheter. Man vill bidra kvinnorna med den nödvändiga kunskap för att de ska känna till sina rättigheter och skyldigheter, kunna ställa krav samt delta i samhällets demokratiska process. (Slutrapport till Ungdomsstyrelsen 2012).

RIFFI har många fina meriter och arbetar bland annat aktivt både nationellt och internationellt, exempelvis i FN: De har startat den första kvinnojouren som riktar sig till endast invandrarkvinnor. Där kan extra uppmärksamhet ges till invandrarkvinnor i utsatt situation, vilken ofta skiljer sig från utsatta svenska kvinnors situation; RIFFI har även länge varit den enda organisation som i FN fört invandrarkvinnors talan och därmed uppmärksammat deras speciella situation för internationella organisationer; 1998 fick RIFFI konsultativ status i FN vilket innebär att FN erkänner organisationens arbete samt kompetens och att det är relevant för deras kommissioner och organ; RIFFI:s nuvarande ordförande Meri Helena Forsberg fick dessutom äran att 2013 ta emot Nelson Mandela Priset för hennes arbete med att öka invandrarkvinnors inflytande i det svenska samhället. (Nr 1:1987 / Nr 1-2:1996 / Nr 4:1998 / Nr 2:2013)

Med detta i bagaget fortsätter RIFFI sitt arbete för att skapa trygghet och känslan av tiihörighet för utsatta kvinnor och framförallt för invandrarkvinnor.